Minggu, 07 September 2014

Drama Sunda Satu Babak

Diposting oleh Unknown di 03.10

Kacaritakeun di hiji SMA anu favorit pisan, nyaeta SMA 1 Legok Hangseur murid-muridna teh palinter. Di hiji kelas nyaeta di kelas XI IPS 9 anu murid-muridna teh katelah pinter ngan kalakuanna balalangor, unggal poe pagaweanna teh cocorowokan jeung rame wae. Di kelas eta teh aya hiji murid anu ngaranna Kabayan, si Kabayan teh sok riweuh teu puguh. Lain deui jeung babaturanna Jarwo, si Jarwo mah salain pinter teh kalem deuih. Salain si kabayan jeung si Jarwo di kelas eta ge aya kumpulan awewe anu resep ngagosip. Si Iteung mah bageur, geulis jeung kalem. Beda deui jeung babaturanna, nyaeta si Jubaedah anu sok resep pisan maca buku jeung si Sukinem anu judes jeung tiis sifatna teh. Sahari-harina sok siga ucing jeung anjing barudak eta teh.
Kabayan     : (diuk bari gegeber )
Jarwo           :  Duh hidep ngora keneh ngahuhuleung we , mikiran naon atuh mang?
Kabayan     : Lah kuring mah kieu we mikiran awewe
Jarwo          : ari maneh awewe deui awewe deui
Kabayan     : duh urang teh teu boga wae kakasih hati euy, sakilang beungeut siga Dude Herlino gen
Jarwo          : (kukulutus) beungeut siga pa tarno ge hayang siga dude herlino
Kabayan     : ngomong naon bieu ?
Jarwo          : henteu ah henteu
Kabayan     : yeuh deuleu urang kurang naon coba ? duit loba, tempo (bari ngaluarkeun duitna) saratus rebu, dua ratus rebu ....... jst. Can rapih, ieu karek na dompet nu kahiji yeuh na dompet nu kadua (mawa duit dina dompet ka dua bari diburulukeun)
Jarwo          : gusti, cik urang nyekel tarang maneh (bari nyekel tarang kabayan)
(teu lila babaturan awewena arasup)
Kabayan     : (mulungan duit recehna)
Kabayan     : (tanggah) euleuh naha urang karek sadar maneh geulis teung
Iteung         : maneh keur naon mulungan duit receh ? geus ngamen ?
Kabayan     : ih sanes teung, ieu mah artos si jarwo tuh (bari nunjuk jarwo) jarwo yeuh pulungan duit
Jarwo          : (gegeleneng) lah lumayan jang jajan duitna (mulungan duit)
Sukinem     : lah kabayan maneh jadi ujug-ujug bageur kitu gening
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 16 ayat 199, lamun lalaki cunihin jeung culamit jadi bageur eta teh tandana aya rasa kadeudeuh kamaneh teung
Iteung         : ngimpi naon urang dibogohan ku si kabayan ? gusti nu agung, amit-amit tujuh turunan moal daek jeung si kabayan mah
Sukinem     : ulah sok kitu, mun jodoh maneh ek kumaha ?
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 5 ayat 225, ayeuna mah ngomong amit-amit engke mah jadi bogoh
Iteung         : geus lah hayu urang jajan we pusing yeuh urang didieu wae mah
(iteung, sukinem jeung jubaedah indit ka warung)

Jarwo          : ( milu kaluar )
Kabayan     : (metot leungeun si Jarwo) ek kamana maneh ? balikeun duit urang
Jarwo          : ari maneh, tah kop mere ( merekeun duit receh )

Unggal poe kalakuan barudak kelas XI IPS 9 teh hayoh we riweuh, si kabayan sanggeus kajadian mulung duit dina handapeun rok si Iteung jadi boga rasa nyaah ka si Iteung. Ngan si kabayan teh gengsi lamun ngaku ka si iteung, jeung si iteungna judes wae ka si kabayan.

Iteung         : dak kunaonnya si kabayan teh jadi bageur kitu ? urang mah sieun da
Sukinem     : siganamah kateureuy urab hinis meureun
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 11 ayat 15 mah si kabayan teh sigana mah tidagor kana tralis terus otakna rada ngagiclek
Sukinem     : jiganamah sikabayan tehh,meyeum rasa ka maneh teung..
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 34 ayat 567 si kabayan teh bener meyeum rasa kamaneh teung..
Iteung         : menyeum meuyeum waelah jiga wae buah ka itung tehh

(Teu lila bel asup )
 Kabayan     : hey hey tempo  urang boga tongsis yeuh (bari fofotoan)
Jarwo          : boga duit timana maneh ? meunang nyolong nya ?
Kabayan     : maneh ngomong teh sajadi-jadi, urang gen boga kopet
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 20 ayat 187 si kabayan teh kaasup salah sahiji jalma anu otakna geus patukeur jeung tuur
Kabayan     : teung cuang difoto yuu (ngadeukeutan iteung)
Iteung         : naon tuh maneh alay pisan ihhh (ujug-ujug ngagaya) kela-kela naha jadi geulis ning urang
Kabayan      : pan make kamera 360 atuh, jadi  rada bodas jiga abu vulkanik

(guru datang)

Guru            : assalamualaikum
Barudak      : walaikumsalam
Guru           : barudak ayeuna teh materi urang bagean puisi, saha anu apal naon atuh puisi teh ?
Barudak      : abi buuuu (bari ngaracung)
Guru           : saha ieu teh ? loba pisan nu ngacung
Barudak      : Jubaedah buu (nunjuk jubaedah)
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 35 ayat 8 puisi teh nyaeta sarana jang barudak ngora ngagombal ka kabogohna
Guru           : ceuk buku deui ceuk buku deui, saha sih nu ngarang eta buku ? asa sagala aya, heran ibu mah
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 17 ayat 21 eta teh warisan ti gantung siwur abi buuu
Sukinem     : euleuh kolot pisan, geus lapuk tah
Guru           : tos heupheup, ayeuna ibu mere pancen jang hidep ngajieun puisi sunda temana bebas

Sabot barudak ngajieun puisi, kelas teh alabatan pasar lantaran rariweuh mikiran puisi anu dipancenkeun.

Guru           : sok Jarwo kahareup
Jarwo          : ihh bu naha abi heula ?
Sukinem      : geus buru kahareup geura maneh teh

(jarwo maca puisi)

Guru            : alus-alus, bisaannya Jarwo teh bangga uey ibu
Sukinem      : pedah we keur kasambet bu
Guru            : ayeuna kabayan kahareup
Kabayan      : alah siah, gusti nu agung emaaa teu kuat. Tulung atuh tulung
Iteung         : na maneh kunaon ? pira maca puisi lain ek di kurbankeun, aya keneh domba tibatan meuncit maneh ge
Kabayan     : heug kumaha maneh we (bari kahareup)

(kabayan maca puisi)

Guru            : euleuh-euleuh kabayan puisi naon eta ?
Jubaedah    : ceuk buku karuhun urang pasal 13 ayat 67 eta teh puisi kanaasan si kabayan ku si iteung bu
Guru            : enya kitu kabayan ?
Kabayan      : (nyengir) uhun bu
Guru           : sok atuh iteung kadieu, ibu mah alim lamun engke si kabayan ujug-ujug aya na koran pedah ngajleng tina tangkal jengkol
Iteung         : aya naon bu ?
Sukinem      : buru atuh kabayan ngomong hayang balik yeuh
Kabayan     : teung, sabet urang mulung duit receh tina handapeun rok iteung urang teh jadi bogoh ka iteung. Kumaha atuh ?
Iteung         : kumaha naonna atuh kabayan ? da eta mah meureun takdir maneh, hampura we.
Jarwo          : (maju ngadeukeutan kabayan) geus sabar lain jodoh meureun
Sukinem      : enya kabayan, geus lah cuang ulin we yuu. Nyeblak arek ?
Kabayan      : gaslah gas, pusing urang mah
Jubaedah         : ibu bade ngiring ? yap lah bu ngiring (bari metot guru)

Akhirna mah kabayan jeung iteung teh ngan bisa jadi babaturan. Sanggeus bel disada barudak kelas XI IPS 9 ti SMA 1 Legok Hangseur baralik tuluy arulin.

0 komentar:

Posting Komentar

 

Desi Komalasari Copyright © 2010 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by Emocutez